D.U.K.

Dažnai užduodami klausimai

Apie Startuokim.lt

Startuokim.lt yra internetinė finansavimo platforma, skirta rinkti lėšas socialiniams projektams. Mes padedame pelno nesiekiančioms organizacijoms ir žmonių grupėms gauti finansavimą vienam tikslui – kurti apčiuopiamą socialinę naudą Lietuvos viesuomenei.

Startuokim.lt  – internetinė aukojimo internetu platforma, 2017 m. įkurta VŠĮ Artoteka iniciatyva, pastebėjus aibę socialinių iniciatyvų ir projektų Lietuvoje bei didelį tokių projektų įgyvendinimo galimybių stygių.

Kas yra finansavimo platforma?

Finansavimo platforma – sistema, leidžianti rinkti lėšas mažomis sumomis iš didelio žmonių skaičiaus internetu. Tai suteikia galimybę gauti kolektyvinį žmonių palaikymą finansine išraiška konkretaus projekto įgyvendinimui, kuris kitu atveju liktų tik neišsipildžiuse svajone. Finansuotojai iš Lietuvos ir viso pasaulio gali matyti ir palaikyti jūsų projektą, bei padėti jums pasiekti finansavimo tikslą ir jį sėkmingai įgyvendinti.

Ar Startuokim.lt turi licenziją šiai veiklai?

Finansavimo platformos skirtos pelno siekiantiems projektams įgyvendinti Lietuvoje turi būti licenzijuotos, tačiau platformos skirtos socialiniems tikslams įgyvendinti (tokios kaip Startuokim.lt) licenzijos nereikalauja.

Kaip tai veikia?

Pelno nesiekianti organizacija arba grupė žmonių pristato savo socialinio projekto idėją mūsų internetiniame puslapyje. Jie nustato norimą tikslą bei galutinę datą, iki kurios turi būti surinktos lėšos. Tada pradedama projekto reklama.

Jeigu žmonės pasitiki projekto organizatoriais bei pačiu projektu – jie skiria lėšas. Lėšų skyrimas yra tarsi pažadas, kad remėjas sumokės nurodytą sumą tuo atveju, jei projektas bus įgyvendintas. Kai kas nors paaukoja projektui, nuo jo mokėjimo kortelės nuskaičiuojamas 1 Eur negrąžinamas mokestis – tai būtina, kad mokėjimo kortelės autorizacija įvyktų. Kai projektas yra paruoštas įgyvendinimui, Startuokim.lt nuo rėmėjo sąskaitos nuskaičiuoja likusią projektui pažadėtą pinigų sumą ir siunčia rėmėjui patvirtinimo laišką.

Jeigu projektas surenka reikiamą sumą, mes pervedame surinktą sumą projekto vykdytojui. Kitu atveju, nuo kiekvieno parėmimo lieka po 1 Eur, kuris skiriamas Artotekos socialinių projektų įgyvendinimui.

Projektas bus įgyvendintas, jei jo kampanijos metu pasiekiama užsibrėžta finansavimo suma. Mes leidžiame projektų kūrėjams pasirinkti, ar įgyvendinti projektą, kurio kampanija nesurinko visų norimų lėšų. Tokiu atveju projekto kūrėjas paskelbia Startuokim.lt puslapyje savo sprendimą, ar sieks įgyvendinti projektą ar ne. Jei kūrėjas nusprendžia tęsti projekto įgyvendinimą, jis patalpina naują įgyvendinimo planą bei tikėtinus rezultatus. Pavyzdžiui: Jei projekto tikslas yra pasodinti 100 medžių surinkus 1000 Eurų, bet kampanijos metu buvo surinkta tik 500 Eurų, projekto vadovas gali arba pasodinti 50 medžių arba projekto visai nevykdyti.

Kokie projektai yra priimtini platformoje?

Mes priimame projektus, turinčius tiksliai apibrėžtą tikslą, rezultatą bei laikotarpį. Kad ir koks būtų jūsų projekto tikslas, aiškiai paaiškinkite kur bus panaudojamos surinktos lėšos, nusistatykite tikslą ir apibrėžkite, kada bei ką darysite.

Startuokim.lt priima tik tuos projektus, kurie yra naudingi bendruomenei ar žmonių grupei, bei atitinka bent vieną iš žemiau apibrėžtų kategorijų:

 • Pakelia bendruomenės dvasią
 • Skatina išsilavinimą
 • Skatina sveiką gyvenseną
 • Pagerina sergančių, senų, ribotų galimybių žmonių gyvenimo kokybę
 • Gerina mus supančią aplinką
 • Remia kultūrines tradicijas ar kultūrinę reikšmę turinčius objektus

Startuokim.lt nepriima projektų kurie:

 • Vyksta ne Lietuvoje
 • Siekia pelno
 • Dengia organizacijos veiklos kaštus
 • Remia individą ar vieną šeimą
 • Remia politinę veiklą
 • Skatina priklausomybes sukeliantį elgesį ar yra susiję su pornografinės medžiagos gamyba ir sklaida
 • Remia bet kokią veiklą, draudžiamą Lietuvos Respulikos įstatymų

Tam tikrais atvejais, Startuokim.lt gali atmesti ar nutraukti projekto kampaniją, net jei projektas atitinka visus aukščiau išvardintus reikalavimus.

Kas gali pateikti projektus?

Projektus gali teikti pelno nesiekiančios organizacijos arba grupės, kurias sudaro bent du žmonės.

Lėšų rinkėjams

Kaip pateikti projektą?

Jei neturite paskyros – pirmiausia sukurkite ją. Sukūrus paskyrą, galite pradėti kurti savo projektą, o pabaigę – pateikti patvirtinimui. Prieš paskelbiant projektą jį peržiūrės mūsų personalas.

Jei esate ne pelno siekianti organizacija, mes paprašysime jūsų atsiųsti registracijos pažymėjimas arba išrašas iš registrų centro, kai pateiksite projektą.

Jei esate grupė, paprašysime elektroniniu paštu atsiūsti tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jei tie patys žmonės pateikia kitą projektą, antrą kartą dokumentų neprašysime.

Projekto patvirtinimas įvykdomas per vieną darbo dieną. Patvirtintas projektas yra talpinamas svetainėje ir jūs galite pradėti jo reklaminę kampaniją.

Projekto nereikia pateikti patvirtinimui antrą kartą, jei po jo atliekate pakeitimus. Jei projektas buvo atmestas, galite ir toliau jį pateikti atsižvelgdami į moderatoriaus komentarus.

Jūsų projekto kampanija gali trukti nuo 1 iki 60 dienų.

Ar galiu tikėtis pagalbos?

Mes tikime bendradarbiavimu ir norime būti jūsų partneriais. Peržiūrime visus pateiktus projektus ir artimai bendradarbiaujame su projektų kūrėjais siekdami suteikti visapusišką palaikymą viso proceso metu.

Stengiames atsakyti į visus kilusius klausimus per 24 valandas. Jei turite bet kokių klausimų apie mūsų platformą, susisiekite su mumis pagalba@startuokim.lt

Kokio dydžio finansavimo galiu tikėtis jūsų platformoje?

Sėkmingas lėšų rinkimas priklauso nuo projekto suformuluotų tikslų efektyvumo.

Nors ir nėra jokio limito, nustatančio, kiek lėšų galite prašyti savo projektui, tačiau jūsų sėkmė priklausys nuo jūsų gebėjimo pasiekti projektą palaikančią auditoriją ir nuo to, kaip jūs motyvuosite ją tai daryti.

Ar gali projektas surinkti daugiau lėšų nei užsibrėžta?

Žinoma! Nėra jokio viršutinio limito kiek lėšų galite surinkti, tačiau  rekomenduojame pranešti savo remėjams ką planuojate daryti su papildomomis lėšomis.

Kokie yra jūsų mokesčiai?

Projektams, renkantiems lėšas Startuokim.lt platformoje, yra taikomas paramos rinkimo paslaugos mokestis – 8 proc. kurios yra skirtos platformos vystymui, administravimui priežiūrai bei palaikymui. Jei projekto kampanija nesėkminga, jūs nemokate nieko.

Kodėl yra taikomas platformos administravimo mokestis?

Mes esame ne pelno siekianti organizacija, todėl visi pinigai, surinkti platformoje tenka platformos vystymui, priežiūrai bei palaikymui.

Investuodami į savo platformą bei personalą sukuriame galimybę padėti jums įgyvendinti socialinius projektus – tai lyg uždaras ratas! Jei mes negalime susimokėti už platformą bei jos priežiūrą – negalime padėti ir jums. Esame visu 100% priklausomi nuo jūsų sėkmės. Mokestį gauname tik tada, kai jūs įgyvendinate savo idėją.

Ar aš gausiu visus pinigus iš karto?

Startuokim.lt aptarnaujantis mokėjimo kortelių vykdytojas pasilieka 5% rezervą nuo surinktų lėšų 90 dienų laikotarpiui, po to šie pinigai bus pervesti į jūsų sąskaitą. Nepamirškite to, planuodami savo projekto biudžetą.

Kas nutinka 1 Eur mokesčiui, kuris nuskaičiuojamas nuo rėmėjų kortelių iš karto?

Šie pinigai bus pervesti jums, jei projektas bus sėkmingas. Jeigu projektas nesurinks reikiamos pinigų sumos ir nebus įgyvendintas, šie pinigai bus skirti Artotekos socialinių projektų įgyvendinimui.

Ar lėšos surinktos Startuokim.lt platformoje apmokestinamos?

Jei jūs esate pelno nesiekianti organizacija Lietuvoje, greičiausiai mokesčių už mūsų platformoje surinktas lėšas mokėti nereikės. Dėl platesnės informacijos prašome pasitarti su savo mokęsčių patarėju.

Jei esate neformali grupė žmonių, mes už jus sumokėsime 15% pajamų mokestį, kuris nuskaičiuojamas nuo kampanijos metu surinktų lėšų. Jeigu jūs priklausote šioms kategorijoms: neįgalūs, bedarbiai, senoliai ar našlaičiai ir pateikiate tai įrodančius dokumentus, 15% pajamų mokestis netaikomas.

Kaip apskaičuoti reikalingą projektui sumą su visais mokesčiais?

a) Jei esate pelno nesiekianti organizacija, naudokites šia formule:

Kampanijos tikslas = Reikiama suma x 1.087

Pavyzdys:
Projektui įgyvendinti jums reikia 5000 Eur.
Tokiu atveju turi nustatyti kampanijos tikslą 5000 Eur x 1.087 = 5435 Eur
Atskaičius 8% platformos mokęst nuo 5435 Eur, į savo banko sąskaitą gausite 5000 Eur

b) Jei esate neformali žmonių grupė, naudokitės šia formule:

Kampanijos tikslas = (Reikiama suma x 1.177) x 1.087

Pavyzdys:
Projektui įgyvendinti jums reikia 5000 Eur.
(5000 Eur x 1.177) x 1.087 = 6396,99 Eur
Suapvalinkite sumą ir nustatykite kampanijos tikslą 6397 Eur.

Jei jums vis dar per sudėtinga apskaičiuoti bendrą sumą, tiesiog įrašykite sumą, reikalingą projekto įgyvendinimui ir mes tai padarysime už jus!

Kokio tipo mokėjimus priima mano projektas?

Visi mūsų platformoje talpinami projektai gali gauti lėšas per mokėjimų sistemą Cardinity naudojant mokėjimo korteles.

Jūs galite gauti pasiūlymus bei paramą iš remėjų ir kitais būdais, pvz. banko pavedimu į jūsų asmeninę sąskaitą ar grynais pinigais, tačiau atminkite, kad šios lėšos nebus pridėtos prie jūsų kampanijos ir neatsispindės galutinėje projekto surinktoje sumoje.

Kada gausiu surinktas lėšas?

Po to, kai jūsų projekto kampanija baigiasi, prasideda 7 dienų periodas, skirtas mūsų sistemai įsitikinti, ar jų sąskaitose yra pakankamai lėšų jūsų projektui finansuoti. Po šio periodo lėšos yra išmokamos ir prasideda 1-3 dienų kortelių apdorojimo laikas. Svarbu žinoti, kad projektui pasibaigus lėšų išmokėjimas gali užtrukti iki 10 dienų.

Taip pat svarbu pažymėti, kad 5% rezervas jums bus pervestas po 90 dienų nuo projekto lėšų rinkimo pabaigos.

Ar turiu būti įsikūręs Lietuvoje?

Taip. Projektus pateikti gali tik Lietuvoje gyvenantys žmonės ar Lietuvoje registruotos organizacijos.

Ar galiu pakeisti savo kampanijos trukmę?

Pateikus projektą galima keisti vos kelis aspektus. Projekto trukmė yra vienas iš jų.

Dėl techninių priežaščių kampanija negali testis ilgiau nei 60 dienų.

Jei norite sutrumpinti savo kampaniją ir turite tam svarią priežastį – susisiekite su mumis. Toks prašymas bus išnagrinėtas žingsnis po žingsio. Taip pat svarbu paminėti, kad kuo mažiau remėjų turi projektas, tuo lengviau yra atlikti projekto trukmės pakeitimus. Taigi, jei nuspresite modifikuoti savo kampaniją, prašome apie tai pranešti kuo ankščiau.

Ar galiu sumažinti prašomų lėšų sumą?

Trumpai tariant – ne.

Remėjai sutinka su sąlyga, kad sumokės lėšas tik tuo atveju, jei jūsų kampanija pasieks tikslą per nustatytą laiką. Pakeitus kampanijos trukmę ar tikslą sulaužytume šį susitarimą ir tikrai nuliūdintume remėjus.

Jei visai neturite remėjų (ar turite vos keletą) toks prašymas gali būti svarstomas. Tokiu atveju prašome susisiekti su mumis.

Kodėl ir kaip sukurti projekto filmuką?

Vaizdinė medžiaga yra ko gero geriausias būdas perteikti emocijas, motyvaciją ir projekto siekius, padedantis atskleisti jūsų ketinimus ir pastangas sėkmingam tikslui pasiekti. Lėšų rinkimo projektai, kurie yra paremti vaizdine medžiaga, paprastai sulaukia 20-30% didesnės sėkmės.

Mes suprantame, kad sukurti trumpą filmą apie savo projektą gali būti sunku. Ne kiekvienam patinka būti priešais kamerą. Bet mes taip pat žinome, kad video medžiagos sukūrimas  savo projektui yra iššūkis, kurį verta sau išsikelti. Vieni filmukai yra sukuriami profesionaliai, kiti – tiesiog pasakoja žmogaus istoriją. Filmavimui bei redagavimui galima sugaišti daug laiko arba galima susukti filmuką su keliais draugais per šeštadienį. Tai neturi būti tobula, tai turi atspindėti jus.

Nesvarbu, ar jūsų filmukas tobulas, ar jis dar vis juodraštis, pasitikrinkite, ar nieko nepamiršote:

 • Pasakykite kas esate.
 • Papasakokite projekto istoriją. Kaip kilo idėja? Kokioje projektas stadijoje? Kaip jūs jaučiatės dėl savo projekto?
 • Pabrėžkite projekto atnešamus privalumus.
 • Aiškiai ir atvirai prašykite žmonių paramos, paaiškindami kam bus skirtos jų lėšos.
 • Paaiškinkite, kad jei nepasieksite užsibrėžto tikslo, negalėsite įgyvendinti savo projekto, tai nuliūdys daugelį žmonių.
 • Padėkokite visiems!

Nebijokite kameros ir leiskite žmonės pamatyti kam jie skiria savo pinigus. Patikėkite, tai yra didžiulis argumentas tiems, kurie skiria lėšas.

Galiausiai, patalpinkite savo vaizdo įrašą YouTube ar Vimeo platformoje ir nukopijuokite nuorodą projekto puslapyje.

Patarimas: Jei filmuojate savo išmaniuoju telefonu – laikykite jį horizontaliai, taip gausite puikią plačią formą vietoje aukštos ir ištysusios.

Ar galiu keisti projekto detales po patvirtinimo?

Nuo akimirkos, kai pateiksite projektą iki momento, kai jis bus įgyvendintas, negalėsite keisti savo projekto puslapio (pvz. Pavadinimo, kainų ar mokėjimo detalių). Taip yra todėl, kad jūsų projektas atspindi idėją, kuri yra tikrinama.

Suteikdami galimybę koreguoti projektą po patvirtinimo, sunaikintume visą patvirtinimo proceso autentiškumą.

Visdėlto jūs galite pridėti ar išimti nuotraukas, dalintis atnaujinimais bei keisti savo profilio informaciją. Jei atsirastų nenumatytų pakeitimų prašome susisiekti su mumis pagalba@startuokimt.lt, ir mes tikrai padėsime jums išspresti šią problemą.

Kas bus, jei projekto metu nesurinksiu užsibrėžtų lėšų?

Jei jūsų projektas nepasiekė savo tikslo, visdar galite atnaujinti projekto planą ir siekti projekto įgyvendinimo.

Pavyzdžiui, galite sumažinti projekto apimtį ar apkarpyti projekto dalyvių skaičių. Jei nusprendžiate vėl siekti tikslo su modifikuotu projektu – privalote mums atsiūsti naują planą.

Ar galiu vėl pateikti projektą, po to kai jo kampanija žlugo?

Sukurti sėkmingą kampaniją projektui yra labai sudėtinga. Tam reikiamo laiko bei pastangų apimtis gali nustebinti net labiausiai pasiruošusias komandas.

Mes priimame visas sugrįžtančias kampanijas, net jei jų pirmieji bandymai buvo nesėkmingi. Planuojant antrą kampaniją rekomenduojame atsižvelgti į pirmosios trūkumus ir taip užsitikrinti naujos didesnę sėkmę.

Kas bus, jei norėsiu atšaukti projektą?

Jei atsitiktų taip, kad nebeturite galimybių įgyvendinti savo projektą, prašome kuo greičiau susisiekti su mumis. Mes nutrauksime jūsų kompaniją ir nei vienas iš remėjų nebus įtrauktas į projekto finansavimą.

Rekomenduojame naudoti naujinių įrankį siekiant informuoti visus remėjus apie projektų būseną prieš mums jį nutraukiant. Nutraukus projektą jūs visdar turėsite prieigą prie savo remėjų kontaktinių duomenų, todėl norint atkurti projektą jie bus informuoti.

Ar galiu išjungti savo paskyrą?

Taip, tačiau atminkite, kad pateikus projektą visa patalpinta medžiaga liks puslapyje, net jei jūsų paskyra yra neaktyvi.

Remėjams

Kaip paremti projektą?

Norėdami projektui skirti lėšų tiesiog paspauskite PAREMTI mygtuką, esantį bet kurio projekto puslapyje. Jūsų bus paprašyta nurodyti norimą sumą bei anonimiškumą. Bet kuriuo atveju turėsite užpildyti formą, kuri reikalauja vardo, pavardės, el. pašto adreso bei mokėjimo kortelės informacijos.

Kada bus nuskaičiuoti pinigai už mano paramą?

Mes iš karto nuskaičiuosime 1 Eur nuo jūsų mokėjimo kortelės, o likusi paaukota suma bus nuskaičiuota tuomet, kai aukojimo periodas baigsis ir projektas pateks į įgyvendinimo fazę. Šis nedidelis mokestis reikalingas mokėjimo kortelės autorizacijai, kad patikimai saugoti jūsų kortelės informaciją mokėjimo vykdytojo  sistemoje, kad būtų galima nuskaičiuoti likusią sumą.

Kas atsitiks, jei projektas nesurinks reikiamos pinigų sumos?

Mes leidžiame projekto vykdytojams nuspresti, ar įgyvendinti projektą ar ne, jeigu jie nesurinko reikiamos pinigų sumos. Tuo atveju, jei projekto vykdytojai nusprendžia įgyvendinti projektą, jie turi pateikti naują projekto įgyvendinimo planą, adaptuotą mažesniam biudžetui, tačiau atitinkantį pradžioje iškeltus tikslus. Mes patikriname naują planą ir projekto vykdytojas atnaujina projekto puslapį, o jūs visus atnaujinimus gaunate el.p. ir mes surenkame visus rėmimus.

Jei projektas nesurenka reikiamos sumos ir projekto vykdytojas nenori jo įgyvendinti, mes pasiliekame 1 Eur, kuris skiriamas Artotekos socialinių projektų įgyvendinimui.

Kodėl 1 Eur autorizacijos mokestis yra negrąžinamas?

Mes grąžintumėme jį su mielu noru, jei tai mums nekainuotų papildomai. Grąžindami tokią mažą sumą, mes prarasime beveik dvigubai, nes reikės mokėti mokėjimų kortelių apdorojimo sistemai bei kitus su pavedimu susijusius mokesčius. Todėl mes nusprendėme pevesti šiuos pinigus Artotekos socialinių projektų įgyvendiniui. Tik pažiūrėkite, kokius gražius projektus jie vykdo!

Ar mano kortelės duomenys saugūs?

Visi puslapiai mūsų platformoje yra itin apsaugoti aukšto lygio saugos priemonėmis. Jūsų kortelės duomenys yra tiesiogiai perduodami mokėjimo vykdytojui ir nėra laikomi mūsų serveryje.

Mūsų mokėjimų vykdytojas yra Cardinity – itin saugus ir pripažintas mokėjimų vykdytojas Lietuvoje ir užsienyje, vienas iš lyderių apmokėjimų kortelėmis sferoje. Būtent dėl šių kriterijų ir pasirinkome juos.

Ar turiu susikurti paskyrą norėdamas paremti projektą?

Jūs neturite susikurti paskyros norėdami paremti projektą.

Ar galiu skirti paramą anonimiškai ?

Taip. Tiesiog atžymėkite laukelį „Rodyti mano vardą rėmėjų sąraše“. Taip paslėpsite savo vardą, tačiau žmonės matys paaukotą sumą.

Atminkite, kad tokiu būdu paslėpsite savo vardą viešai prieinamame remėjų sąraše, tačiau Startuokim.lt komanda vistiek galės matyti, kas skyrė paramą.

Jei skyrėte paramą savo vardu (ir nepasirinkote anonimiškumo), bet norite savo paramą paversti anonimine, prašome susiekti su mumis adresu pagalba@startuokim.lt.

Kokius mokėjimo būdus priimate?

Šiuo metu priimame Visa arba MasterCard korteles.

Ar galiu paremti projektą užsienio valiuta?

Žinoma. Visi valiutų keitimo santykiai yra apskaičiuojami ir atliekami automatiškai.

Ar galiu paremti projektą tiesioginiu pavedimu arba grynais pinigais?

Norėdami greitai ir lengvai surinkti paramą projektams, mes naudojame apsaugotą išorinę mokėjimo sistemą, kurią sukūrė Cardinity.

Rekomenduojame skirti lėšas naudojant mokėjimo kortelę.

Tačiau, jei visgi nusprendėte projektą paremti bankiniu pavedimu ar grynais pinigais, prašome susisiekti su projekto kūrėjais. Atminkite, kad skyrus lėšas ne mūsų platformoje, mes negarantuojame, kad projekto nesėkmės atveju jums bus gražinti pinigai. Jei lėšos yra skiriamos platformos pagalba, jos yra nuskaitomos tik projekto sėkmės atveju.

Ar galiu paremti projektą, jei nesu Lietuvoje?

Taip. Mūsų mokėjimo sistema priėma mokėjimus iš kortelių išduotų už Lietuvos ribų.

Ką daryti, jeigu mano mokėjimas buvo atmestas?

Taigi, jūs bandėte paremti nuostabią idėją, taičiau kažkas nutiko? Jūs gausite elektroninį laišką. Sekite instrukcijas nurodytas jame ir pateikite mokėjimą iš naujo.

Projektui finišavus, toliau seka 7 dienų periodas, skirtas išsiaiškinti visų atmestų ir neatliktų mokėjimų priežastis. Po šio periodo mes pervedame surinktas lėšas projekto organizatoriui ir ignoruojame visus atmestus / neatliktus mokėjimus.

Jei jums nepavyko atlikti savo mokėjimo per 7 dienų periodą jūsų parama yra atšaukiama. Visada galite susisiekti su projekto vadovu ir susitarti dėl papildomos paramos, net jei jūsų mokėjimas sistemoje nepavyko.

Ar galiu nutraukti savo paramą?

Paremdami projektą jūs įsipareigojate skirti jam lėšas; šio įsipareigojimo nutraukimas nėra skatinamas.

Jei netyčia skyrėte neteisingą sumą, skyrėte paramą du kartus ar apsigalvojote dėl paramos, prašome susisiekti su mumis adresu pagalba@startuokim.lt.

Jei projektas sėkmingai pasiekė užsibrėžtą kampanijos tikslą arba alternatyvus tikslas buvo pasiektas pasitelkus antrinį planą, iš jūsų kortelės bus nuskaityta jūsų nurodyta suma ir pervesta projekto kūrėjui. Tokiu atveju visos lėšos yra projekto kūrėjo nuosavybė ir jis sprendžia ar gražinti lėšas ar pasilikti jas sau.

Kaip galiu būti tikras, kad mano parama bus naudojama nurodytam tikslui?

Organizacijos, kurios skelbia projektus mūsų platformoje privalo pateikti savo veiklos teisėtumą įrodančius dokumentus, o žmonių grupės yra tikrinamos pasitelkiant jų asmeninius duomenis. Nors galimybė, kad lėšos bus panaudotos kitiems tikslams yra mažos, mes pasiliekame teisę įtarus tokį atvejį pranešti apie tai atitinkamoms institucijoms.

Projekto organizatorius gali pakeisti projekto planą, tačiau privalo apie tai pranešti projekto puslapyje. Tuo atveju prieš patvirtindami pakeitimus, mes įsitikiname ar pakeitus planą vis  dar siekiama to paties projekto tikslo.

Kaip aš galiu stebėti projekto įgyvendinimo eigą?

Projektų kūrėjai pateikia atnaujinimus, o remėjai gauna el. laiškus su kiekvienu projekto atnaujinimu.