Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Sveiki atvykę į taisyklių ir salygų puslapį. Šis puslapis apibūdina terminus ir sąlygas, kurios valdo jūsų naudojimosi startuokim.lt puslapiu galimybes (Mūsų platforma yra VŠĮ Artoteka nuosavybė). Prieš tampant puslapio nariu, jūs turite perskaityti, sutikti ir priimti visas sąlygas ir terminus nurodytus šiame skiltyje, bei privatumo politiką. Puslapio politika gali keistis. Atsiradus tam tikram pakeitimui mes informuojame naudotojus puslapyje arba el. laišku.

Mūsų privatumo politiką rasite čia: Privatumo politika.

Kiekvieną kartą naudojantis mūsų paslaugomis, jūs patvirtinate savo sutikimą laikytis nurodytų terminų ir politikos (įskaitant visus pasikeitimus). Jūs taip pat įsipareigojate susipažinti ir laikytis taisyklių,  aktualių jūsų naudojimuisi mūsų puslapiu bei mūsų suteikiamų paslaugų (kurie gali keistis). Perskaitę šiame puslapyje esančią informaciją, turite perskaityti ir kitą pateiktą informaciją,  esančia kitose skiltyse ar puslapiuose.

Laikas nuo laiko terminai ir sąlygos gali keistis. Pakeisti terminai bus paskelbiami mūsų puslapyje. Visi atlikti pakeitimai įsigalioja iškarto po pakeitimo. Jūsų naudojimasis paslaugomis po paskelbimo apie bet kokius sąlygų pasikeitimus reiškia jų priėmimą. Jei nesutinkate su pakeitimais (ar bet kokia kita mūsų politika), turite nedelsiant nutraukti savo narystę platformoje. Jei atsiradus pakeitimams liksite mūsų platformos nariu, laikysime, jog primate mūsų pakeitimus kaip susitarimo dalį.

Šis susitarimas, kurio kontekste “Jūs”, apima bet kurį asmenį veikiantį jūsų vardu. Nuoroda į šiuos terminus apima ir puslapio politiką, nebent nurodyta kitaip.

Platforma

Platforma yra Informacijos Viešinimo Vieta ir Paslaugos Tiekėjas.

Platforma – tai sutelktinio finansavimo paslauga, kuri yra teikiama “online”, ir informacijos viešinimo vieta, kur žmonės bei organizacijos („Projekto kūrėjai) gali pateikti projektų sąrašą bei gauti lešąs šių projektų  įgyvendinimui. Platforma negali užtikrinti, kad projekto rėmėjas iš tikrųjų įvykdys savo pažadą remti projektą ir kad Projekto kūrėjas iš tikrųjų užbaigs projekto įgyvendinimą naudojantis platformoje esančiomis lėšomis.

Jūs sutinkate, kad Platforma yra informacijos viešinimo vieta ir todėl neatsako už bet kokį turinį, pvz., duomenis, tekstą, informaciją, grafiką, vaizdus, nuotraukas, profilius, garso įrašus, vaizdo įrašus, elementus ir nuorodas, kuriuos paskelbėte jūs, kiti nariai arba tretieji asmenys platformoje. Jūs naudojate Platformos paslaugą savo rizika.

Platforma pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu, su išankstiniu įspėjimu arba be jo, nustatyti apribojimus, keisti, laikinai sustabdyti arba nutraukti Svetainės veikimą (įskaitant bet kokių funkcijų, duomenų bazės arba turinio prieinamumą).

Platforma taip pat gali apriboti arba nutraukti jūsų prieigą prie visos Svetainės arba jos dalių iš anksto perspėjus arba neperspėjus apie tai, dėl tam tikros priežasties arba be jos, ir neprisiima atsakomybės  (dėl ko gali būti konfiskuojama ir sunaikinta visa su jūsų sąskaita susijusi informacija ir panakinta visų įkeitimų suma).

Projektai

Visos lėšos yra renkamos Projekto kūrėjams per Platformos mokėjimo kortelės prekybos paslaugą. Platforma renka ir perveda šias lėšas Projekto kūrėjui tik tada, kai projektas pereina į įgyvendinimo stadiją pasibaigus lėšų rinkimo laikotarpiui.

Platforma nėra atsakinga už sąveiką su bet kuriomis organizacijomis ir (arba) asmenimis, kurie buvo aptikti Platformoje arba naudojantis Platformos paslauga.

Projektų remėjai supranta, kad projekto rėmimas nesuteikia jokių nuosavybės, kontrolės ar platinimo teisių į projektą. Projekto kūrėjas gali laisvai prašyti kito projekto finansavimo, sudaryti projekto sutartis, paskirstyti teises į Projektą , ir kitaip nukreipti Projekto vykdymą  savo nuožiūra.

Platforma negali būti laikoma atsakinga už projekto kūrėjo veiksmus, taigi projekto kūrėjai yra pilnai atsakingi už projekte aprašytų tikslų įgyvendinimą. Platforma neseka projektų vykdymo efektyvumo ar punktualumo.

Platforma rezervuoja teisę nutraukti projektą ir gražinti remėjams pinigus bet kuriuo metu dėl bet kurios priežasties. Platofrma gali pašalinti projektą iš viešų sąrašų dėl bet kokios priežasties.

Platforma nėra atsakinga už jokią žalą ar nuostuolį, kaip sandorių atliktų platformoje rezultatą. Visi sandoriai yra sudaromi tarp individų ir organizacijų. Platforma nėra įpareigota dalyvauti ginčuose tarp projektų rėmėjų ir projekto kūrėjų arba tarp svetainių narių ir trečiųjų šalių.

Kilus ginčui, jūs teisiškai atleidžiate Platformą ir platformos darbuotojus, partnerius ir teisių perėmėjus nuo bet kokių ieškinių, žalos ir visų rūšių, žinomų ar nežinomų, įtariamų ar nenuspėjamų, atskleistų ar neatskleistų, atsiradusių ar iškraipytų reikalavimų, susijusių su tokiais ginčais ir mūsų paslaugomis.

Platforma negali garantuoti internetinės mokėjimo paslaugos našumo ar patikimumo. Be to, dėl kai kurių  mokėjimų kortelių klaidų platforma negali garantuoti visiško lėšų, įkeistų į projekto kūrėjo projektą, gavimo.

Draudžiamos, abejotinos ir pažeidžiamos veiklos

Jūs esate atsakingas už savo elgesį ir veiksmus, susijusius su Platforma, bet kokiais duomenimis,t.y.  tekstu, informacija, grafika, vaizdais, nuotraukomis, profiliais, garso įrašais, vaizdo įrašais, elementais ir nuorodomis (kartu “Turinys”), kuriuos jūs pateikiate, paskelbiate ir rodote svetainėje.

Jūsų turinys ir platformos naudojimas neturi:

 • Būti klaidingas, netikslus ar melagingas
 • Būti nesąžiningas, paremtas neteisėtų, padirbtų ar pavogtų daiktų pardavimu
 • Pažeisti bet kokios trečiosios šalies autorių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar kitų nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teisių, viešumo ar privatumo teisių
 • pažeisti šįo susitarimo, bet kokios svetainės politikos, bet kokių bendruomenės gairių, bet kokių projektų gairių ar bet kokių galiojančių įstatymų, potvarkių ar reglamentų (įskaitant, bet neapsiribojant, taisyklėmis, reglamentuojančiomis eksporto kontrolę, vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, nediskriminavimą ar klaidingą reklamą )
 • Būti šmeižiantis, neteisėtai apribojantis prekybą, neteisėtai persekiojantis ar įžeidžiantis ar įbauginantis bet kurį asmenį (įskaitant platformos darbuotojus ar kitus naudotojus) arba klaidingai pristatantis ar kitaip klaidingai supažindinantis jus su bet kuriuo asmeniu, pvz. naudojant panašų el. pašto adresą, slapyvardžius ar klaidingos paskyros (-ų) sukūrimą ar bet kurį kitą metodą ar įrenginį.
 • Būti paremtas nepadorumu ar vaikų pornografija
 • Turėti arba perduoti bet kokį destruktyvaus pobūdžio kodą, galintį pakenkti, slaptai perimti ar iškraipyti bet kokią sisteminę ar asmeninę informaciją ir/ar Platformos duomenis
 • Talpinti nuotraukų, kurios nėra įtrauktos į sąrašą
 • Modifikuoti, pritaikyti ar sugadinti platformą arba ją keisti kitą svetainę, kad klaidingai būtų nurodyta, kad ji yra susijusi su Svetaine;
 • Melagingai sukurti atsakomybę Platformos trečiosioms šalims, arba savo veiksmais įtakoti, kad platforma prarastų (visiškai ar iš dalies) platformos IPT ar kitų tiekėjų paslaugas.
 • Tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti nuorodą į prekių ar paslaugų svetaines, kurios draudžiamos pagal šį Susitarimą, Privatumo politiką ar kitus Svetainėje paskelbtus politikos dokumentus.
 • Be to, jūs negalite pateikti platformoje jokio elemento (ar užbaigti bet kokį sandorį, kuris buvo pradėtas naudojant platformos paslaugą), kuris, mokant platformos mokęstį, galėtų įtakoti ( platformos sąvininkui ar kitiems asmenims) įstatymų, kitų teisės aktų bei mūsųs sąlygų ir terminų pažeidimus.

Mokesčiai

Svetainės nario registracija ir projekto sukūrimas platformoje yra nemokami. Platforma taiko mokesčius Projekto kūrėjams. Informaciją apie projekto kūrėjų mokestį rasite mūsų D.U.K. puslapyje.

Sėkmingi projektai

Mokėjimo kortelėmis surinktos lėšos pervedamos projekto kūrėjui elektroniniu banko pavedimu.

Apdorojimo laikotarpis yra 7* darbo dienos (pasibaigus projektui), kurio metu rėmėjai, kurių įsipareigojimai buvo atmesti, yra kviečiami pakartotinai pateikti savo rėmimo siūlymą. Po to banko pavedimai trunka 1-3 darbo dienas kol  lėšos bus įskaitytos į projekto kūrėjo sąskaitą. Turėtumėte įvertinti šį laikotarpį, kai planuosite, kiek laiko turėtų vykti jūsų projektas.

* Pastaba: Lėšų pervedimas gali būti atidėtas, jei įgaliotiesiems asmenims prireikia papildomo tyrimo dėl tam tikrų projektų lėšų, pvz. valdžios institucijos, policijos, finansinės institucijos ir pan. Jei tai įvyktų, platforma praneštų projekto kūrėjui (-ams) elektroniniu paštu arba telefonu.

Nesėkmingi projektai

Jei projektas yra nesėkmingas (projektas nepereina į įgyvendinimo etapą), projekto galiojimo laikotarpiu platforma atšaukia iš anksto patvirtintą remėjo operaciją. Projekto rėmėjų lėšos nebus gautos ir nebus perduotos projekto kūrėjui.

Mokesčiai netaikomi.

Pervedimas ir grąžinimas

Projektui per platformą surinktos lėšos nėra grąžintinos, o platforma nėra atsakinga už lėšų išmokėjimą projektų rėmėjams. Platforma perveda lėšas projekto kūrėjui po projekto galutinio termino. Projekto kūrėjai gali inicijuoti grąžinamąsias išmokas savo nuožiūra. Jei dėl kokių nors priežasčių Platforma turi grąžinti lėšas projekto rėmėjams, projekto kūrėjas visiškai atlygins platformai grąžinamą sumą, taip pat visas susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, operacijų ar administracines išlaidas. Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Kaip ir visos politikos sritys, galime pakeisti savo mokesčių politiką ir mokesčius už mūsų paslaugas. Mes galime nuspręsti laikinai pakeisti mūsų mokesčių politiką ir mokesčius už mūsų paslaugas reklaminiams renginiams (pvz., Nemokamų paslaugų dienos), ir šie pakeitimai įsigalioja, kai mes paskelbiame laikiną reklaminį renginį. Jei pristatysime naują paslaugą, mokesčiai už šią paslaugą bus veiksmingi tik teikiant šią paslaugą. Jei nenurodyta kitaip, visi mokesčiai yra nurodomi projekto valiuta. Jūs esate atsakingi už visus mokesčius, susijusius su mūsų paslaugų ir mūsų svetainės bei visų kitų taikomų mokesčių naudojimu. Platformos mokesčiai niekada negali būti paminėti projektų sąrašuose, tačiau galbūt jūs norėsite apsvarstyti platformos mokesčius nustatydami savo projekto finansavimo tikslą.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet koks bandymas atlikti bet kokį mokestinį grąžinimą ar kitokį susigrąžinimą arba gauti grąžinimą ar kreditą už bet kokius mokesčius, sumokėtus už paslaugą, prieš tai negavus iš anksto rašytinio sutikimo grąžinti pinigus, suteikia platformai teisę deaktyvuoti jūsų sąskaitą, nebent ir (arba) iki tos dienos, kai mokesčiai grąžinami, arba su platforma bus susitarta dėl kredito ar grąžinimo. Deaktyvavimas apima visą prieigą prie paslaugos.

Be to, jūs negalite pateikti mūsų svetainėje projekto (arba užbaigti bet kokį operaciją, kuri buvo inicijuota naudojant mūsų paslaugą), jei mokant mums paslaugos mokestį, galėtume pažeisti  galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus.

Projekto kūrėjas sutinka būti atskaitingas ir atsakingas už bet kokių ginčų, prašymų grąžinti lėšas ir grąžinimo iš paramos teikėjų sprendimą. Jei šie mokėjimai grąžinami iš platformos sąskaitos po to, kai projekto lėšos buvo pervestos, Projekto kūrėjas sutinka perkelti lygiavertę sumą ir visus susijusius mokesčius į platformą.

Elektroniniai ryšiai

Jūsų ir platformos bendravimas vyskta naudojantis elektroninėmis priemonėmis, nesvarbu, ar lankotės svetainėje, ar mums siunčiate el. laiškus. Sutartiniais tikslais jūs: a) sutinkate gauti pranešimus iš platformos savininko elektronine forma; Ir (b) sutinkate, kad visos sąlygos, susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos platformos savininkas pateikia jums elektroniniu būdu, atitinka visus teisinius reikalavimus, jei jie būtų pateikti raštu. Visa tai neturi įtakos jūsų neatšaukiamoms teisėms.

Naudojimas. Netinkamas platformos naudojimas.

Mes pasiliekame teisę sumažinti, likviduoti, deaktyvuoti, laikinai sustabdyti ar nutraukti jūsų svetainės narystę arba prieigą prie jos. Tokiu būdu mes nutrauksime paslaugą, jei atlikus tyrimą turėsime įtarimą, kad piktnaudžiavote platformos paslauga, pažeidėte šio susitarimo sąlygas arba, kitu būdu naudojant platformos paslaugą, vykdėte bet kokią apgaulingą ar neteisėtą veiklą.

Jei paskyra sustabdoma ar nutraukiama dėl šio susitarimo pažeidimo (kiekvienu atveju, kaip nustatyta mūsų nuožiūra), platforma gali sustabdyti ar nutraukti su tokiu pažeidimu susijusią paskyrą ir bet kurią ar visas kitas jūsų ryšių turinčias paskyras,  o jūsų pažeidimas laikomas galiojančiu visoms tokioms paskyroms.

Bendros sąlygos

Jūs ir mes esame nepriklausomi rangovai, ir niekas šiame susitarime nesudaro partnerystės, darbo ar agentūros santykių. Šio Susitarimo trečiosios šalies naudos gavėjų nėra. Jūs negalite priskirti šio susitarimo ar jūsų teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį visiškai ar iš dalies bet kuriai trečiajai šaliai be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo, ir bet koks jūsų bandymas tai padaryti negalioja. Jei kuri nors šio susitarimo dalis bus laikoma negaliojančia ar netinkama, dėl šios dalies bus aiškinamasi pagal galiojančius įstatymus, o likusios dalys vis tiek galios. Nesugebėjimas vykdyti bet kurios šio susitarimo nuostatos nebus laikomas atsisakymu nuo tokios nuostatos vykdymo. Mūsų teisės pagal šį susitarimą išliks bet kokiu šio susitarimo nutraukimo atveju.  Platforma nebus atsakinga už bet kokį delsimą ar nesuteikimą savo paslaugų, kuri sukelia Platformos nevaldomas  veiksnys. t.y. Force Majeure (įskaitant, bet neapsiribojant, karą, stichines nelaimes, elektros energijos tiekimo sutrikimus, nenumatytus vyriausybinius ar teisinius aktus ir pan.).

Jūsų informacija

Apibrėžimas. “Jūsų informacija” – tai bet koks jūsų pateiktas  elementas, taip pat bet kokia informacija, kurią pateikiate Platformoje mums ar kitiems registracijos arba pateikimo procese esantiems nariams bet kurioje viešos informacijos zonoje (įskaitant diskusijų lentą ir atsiliepimus) arba per bet kurią el. pašto funkciją. Jūsų informacija taip pat apima informaciją apie projektą, kurią jūs pateikiate pardavimui ar rodymui mūsų tinklalapyje, taip pat bet kokį turinį, kurį paskelbiate kituose mūsų svetainėje esančiuose tinklalapiuose (įskaitant nuotraukas ar kitus vaizdus). Jūs esate atsakingi už jūsų informaciją. Mes veikiame kaip pasyvus kanalas jūsų informacijos platinimui ir skelbimui internete.

Jūsų informacija jokiu būdu negali būti potencialiai ar realiai žalinga platformai ar bet kuriai trečiajai šaliai, kur “žala” apima, bet neapsiriboja neekonominiais nuostoliais, kurie bus arba gali būti padaryti platformoje. Politikoje pateikiama išsami informacija apie draudžiamą elgesį, susijusią su jūsų informacija. Neapsiribojant jokiomis šio susitarimo nuostatomis, Jūsų informacija turi būti nuolat atnaujinama, ir ji neturi:

 • būti klaidinga, netiksli arba klaidinanti ar apgaulinga;
 • būti susijusi su sukčiavimu arba padirbtų daiktų pardavimu;
 • pažeisti bet kurios trečiosios šalies autorių teises, patentus, prekių ženklus, verslo paslaptį ar kitas nuosavybės teises arba intelektinės nuosavybės teises, viešumo teises, konfidencialumą ar privatumą;
 • pažeisti bet kokius taikomus įstatymus, potvarkius ar reglamentus (įskaitant, bet neapsiribojant, eksporto ir importo kontrolę, vartotojų apsaugą, nesąžiningą konkurenciją, baudžiamąją teisę, kovą su diskriminacija ir prekybos praktiką / sąžiningos prekybos įstatymus);
 • būti šmeižikiška, klastinga, grasinanti ar priekabi;
 • būti nešvanki, ar turėti bet kokios medžiagos, kuri, platformos nuomone, yra kokiu nors būdu netinkama arba neteisėta, įskaitant, bet neapsiribojant, netinkamus ar neteisėtus vaizdus; taip pat jei informacija yra skirta suaugusiems, arba platinama tik žmonėms, kuriems teisėtai leidžiama tokią informaciją gauti;
 • turėti bet kokį draudžiamą turinį.
 • turėti bet kokį kenkėjišką pobūdį, duomenis ar instrukcijų rinkinį, kuris sąmoningai ar netyčia gali pakenkti platformos funkcijai, kuri gali sugadinti, keisti, ištrinti, pakenkti plarformai, slaptai užgrobti, ar iškraipyti bet kokią sisteminę, ar asmeninę informaciją;
 • sukelti mūsų atsakomybės trečioms šalims arba trikdyti (pilnai ar dalinai) mūsų IPT ar kitų tiekėjų paslaugų teikimą;
 • tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti prekių ar paslaugų aprašymus, kurie draudžiami pagal šį Susitarimą;

Vienintelis būdas, leidžiantis platformai naudoti jūsų informaciją nepažeidžiant jokių teisės aktų, yra suteikti mums neišimtinę, visame pasaulyje galiojančią, neribotą, neatlygintiną, sublicencijuotą (Per kelis lygmenis) teisę atlikti visus veiksmus, susijusius su autorių teisėmis ir viešinimu, ir duomenų bazės teisėmis (bet neturinčiomis jokių kitų teisių), kurias turite savo informacijoje, bet kurioje žiniasklaidoje, kuri šiuo metu žinoma arba šiuo metu nėra žinoma. Platforma naudos jūsų informaciją tik laikantis mūsų privatumo politikos. Visos šios teisės reikalingos mums tam, kad galėtume tinkamai naudoti bei teikti jūsų informaciją.

Atsakomybės apribojimas

Platforma neturi jokių ypatingų santykių arba patikimumo įsipareigojimų jums. Jūs sutinkate su tuo, kad platforma nekontroliuoja žemiau išvardintų procesų  ir neturi įsipareigojimų atlikti  jokių veiksmų dėl šių veiksnių : Kurie naudotojai gauna prieigą prie svetainės; Koks turinys prieinamas per svetainę; Kokį poveikį jums gali turėti turinys; Kaip jūs galite aiškinti ar naudoti turinį; Kokius veiksmus galite atlikti dėl turinio atskleidimo. Jūs teisiškai atleidžiate platformą nuo visos atsakomybės už tai, kokį turinį pasiekiate naudodamiesi svetaine. Svetainė gali talpinti arba nukreipti jus į svetaines, kur yra informacijos, kurią kai kurie žmonės gali laikyti įžeidžiančia ar netinkama. Platforma neteikia jokių atstovavimo paslaugų dėl turinio, kuris yra svetainėje arba prieinamas per ją. Taip pat platforma nėra atsakinga už tikslumą, autorių teisių laikymąsi ir teisėtumą bet kurios medžiagos, esančios arba prieinamos svetainėje. Svetainė pateikiama tokia, “kaip yra” ir “prieinama” be jokios garantijos.

Platforma jokiu būdu neatsako už sutarčių, teisės pažeidimus, aplaidumą ar bet kokių kitų pažeidimų pasekmes Sveitainės atžvilgiu šiais atvėjais (i) dėl bet kokio prarasto pelno, duomenų praradimo, pakaitinių prekių ar paslaugų įsigijimo ar specialių netiesioginių, atsitiktinių, baudžiamūjų arba bet kokio kito pobūdžio nuostolių, (ii) dėl bet kokių klaidų, virusų, ar panašių dalykų (nepriklausomai nuo jų atsiradimo šaltinio) arba (iii) už bet kokią tiesioginę žalą. Jūs sutinkate, kad mūsų tiekėjai neturės jokios atsakomybės, atsirandančios dėl šio susitarimo ar su juo susijusios.

Mokesčių ir teisės atitikimas

Be šio susitarimo turite susipažinti ir laikytis mūsų politikos, visų šalies įstatymų, tarptautinių įstatymų, potvarkių ir taisyklių, susijusių su jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis, įskaitant projektų sąrašą ir palaikymą. Nepaisant sėkmingo sandorio sudarymo, privalote užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi tam tikrų formalumų, kurie, jei jie nebus įvykdyti, padarys operaciją negaliojančia arba neteisėta. Tik projekto kūrėjai, o ne platforma, yra atsakingi už tai, kad būtų užtikrinta, jog projektų sąrašas ir bet kokia kita svetainėje vykdoma veikla yra teisėta. Projekto kūrėjai turi užtikrinti, kad jų veiksmai atitiktų visus galiojančius įstatymus Lietuvoje ir visose kitose šalyse. Projekto kūrėjai taip pat turi užtikrinti, kad jie griežtai laikytųsi šio susitarimo ir mūsų politikos, sudarančios susitarimo dalį.

Projekto kūrėjai turėtų laikytis šalies ir vietos įstatymų.

Projekto kūrėjai turėtų žinoti, kad lėšos, gautos naudojant platform, gali būti apmokestinamos pajamų mokesčio. Projektų kūrėjų atsakomybė yra deklaruoti lėšas ir laikytis mokesčių įstatymų.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šiuos terminus ir sąlygas visais atžvilgiais reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Ginčias dėl bet kurio veiksmo, susijusio su platformos paslauga, jei jis prie prieštarauja kitam teisės aktui, gali būti sprendžiamas tik Lietuvos teisme.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis pagalba@startuokim.lt.